Vše pro stlačený vzduch a chlazení kompresory - chladící jednotky - generátory dusíku
prodej-kompresoru.gif, 556B montaz-kompresoru.gif, 1,7kB servis-kompresoru.gif, 1,6kB kontaktni-informace-kompresory.gif, 2,1kB

Informace

Typy kompresorů

Základní rozdělení kompresorů je na:

 • rychlostní / dynamické / zde patří turbokompresory a ejektory,
 • objemové / statické / zde patří kompresory pístové a rotační.

Podle tlaku se kompresory dělí na:

 • vývěvy – nasávají vzduch o tlaku nižším než atmosferický a stlačují jej na tlak atmosferický,
 • dmychadla – stlačují atmosferický vzduch na přetlak do 2 barů,
 • kompresory – stlačuje atmosferický vzduch na přetlak vyšší než 2 bary,
 • boostery – stlačují nebo dotlačují vzduch z nižšího přetlaku na vyšší tlaky.

V současnosti jsou nejvíce používané kompresory těchto druhů:

 • pro menší výkony do 80 m3/hod - pístové,
 • pro střední výkony 30 až 3 000 m3/hod rotační - šroubové a lamelové,
 • pro větší výkony 2 000 až 50 000 m3/hod - turbokompresory.

Pístové kompresory

Výhody:

 • mnohem nižší investiční cena,
 • odolnější při změnách spotřeb.

Nevýhody:

 • vysoká hlučnost,
 • horší kvalita vzduchu na výstupu (u olejových).

Rotační – šroubové kompresory

Výhody:

 • vysoká kvalita stlačeného vzduchu,
 • vysoká spolehlivost,
 • mnohem delší životnost,
 • mnohem nižší hlučnost.

Nevýhody:

 • vyšší investiční hodnota,
 • složitá výroba šroubových rotorů.

Obecně o stlačeném vzduchu

Atmosferický vzduch je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, skládá se ze 78% dusíku, 21% kyslíku + 1% netečných plynů, kysličníku uhličitého, vodní páry a pevných částic. Stlačený vzduch se používá de facto ve všech oblastech lidských činností od průmyslového použití, po potravinářství, lékařství až po využití ve volném čase. Stav plynu – stlačeného vzduchu je definován tlakem, teplotou a objemem. Pro výpočet jednotlivých hodnot při určitých stavech se používá tzv. stavová rovnice:


p * v = R * T


p = tlak vzduchu / uvádí se v Pascalech a jeho násobcích. Připouští se také bar.
v = měrný objem v m3/kg
T = teplota uvádí se v Kelvinech tj. t v C + 273,15
R= plynová konstanta v J/kg.K pro vzduch je 287,1


Pro komunikaci o stlačeném vzduchu v jednotlivých oborech je zaveden tzv. normální stav. Ten vyjadřuje množství stl. vzduchu které vyplňuje objem 1 m3 při normálních podmínkách, které jsou charakterizovány teplotou tN = 0°C a tlakem pN = 101,33 kPa. Kromě normálního stavu se používá také tzv. technický normální stav, který je definovaný těmito hodnotami tn = 20°C a tlakem pn = 1 bar abs. / 100 kPa /. Tento stav je tzv. FAD stav dle ISO 8573.

U kompresorů je důležitou hodnotou výkon tzn. průtok vzduchu za jednotku času. Tento se uvádí u pístových kompresorů buď sací výkon nebo výtlačný výkon. Pro řešení výkonu u spotřebičů je nejdůležitější výkon výtlačný vztažený ke stavu FAD.
U pístových kompresorů se uvádí v l/min.
U šroubových kompresorů se uvádí v m3/hod.

Pro porovnání efektivity kompresorů je důležitou hodnotou měrná spotřeba kompresoru což je vlastně spotřeba elektrické energie na výrobu 1 m3 stlačeného vzduchu / W / m3/hod /. Tato hodnota je v současné době, kdy se klade důraz na úspory elektrické energie, klíčová.

Při volbě kompresoru je nutné znát požadovaný výkon, max. tlak a kvalitu stlačeného vzduchu. Ta je definovaná požadovanou vlhkostí danou rosným bodem, dále množstvím mechanických nečistot a množstvím olejových zbytků dle ISO 8573.

Kvalita stlačeného vzduchu daná rosným bodem nám sděluje jaké je množství kondenzátu obsaženého ve stlačeném vzduchu. Při rosných bodech v nadnulových hodnotách obsahuje stlačený vzduch 5 a více g vlhkosti na 1 Nm3, při rosných bodech v minusových hodnotách je množství vlhkosti menší než 5 g/Nm3. Např. při rosném bodu -21°C je množství vlhkosti 0,75 g/Nm3.

Kvalita stlačeného vzduchu zajištěná filtrací nám sděluje jaké množství a jaké velikosti mechanických nečistot a zbytkových olejů zachytí filtrační materiál filtru.

Chladicí jednotky - Hyperchill

Chlazení vody

Hlavní prioritou současného průmyslu se stále více stává optimalizace výrobních nákladů. Tyto potřeby vedou k využití chladné vody jako zdroje, který je schopen zjednodušit, vylepšit a urychlit výrobní proces. Chladná voda umožňuje snížení času na ochlazení finálního produktu a tím významně přispívá k růstu produktivity a ke zlepšení kvality výrobku. Použití chladné vody k chlazení strojů vede ke zlepšení jejich výkonu a prodloužení jejich životnosti.

Chladicí jednotky Hyperchill

Chladicí jednotka je zařízení, které je navrženo pro ochlazení vody nebo vodních směsí v uzavřeném okruhu. Jednotka se skládá z chladicího okruhu a z oběhového okruhu chladicí vody. Chladicí okruh je naplněn chladivem a vodní okruh vodou. Tyto dvě náplně, které nikdy nepřijdou do přímého kontaktu, si směňují teplo ve výparníku, kde kapalné chladivo při svém vypařování odebírá vodě teplo. Ochlazená voda pak postupuje na výstup z jednotky.

Vlastnosti chladicích jednotek Hyperchill

 • pro průmyslové i občanské využití
 • chladicí výkon od 2 do 183 kW
 • chlazení vzduchem nebo vodou

Hyperchill je řada chladicích jednotek vyráběných společností Parker hiross. Byla navržena pro dodávku chladicí vody s přesným řízením teploty pro průmyslové aplikace i občanské využití (klimatizace). Řada obsahuje 15 modelů s rozsahem 2 až 183 kW. Každý model je konstruován tak, aby zajistil bezpečný a spolehlivý provoz v jakkoli náročných podmínkách.

Technický popis chladicího systému

Chladicí okruh

Chladicí okruh se sestává ze čtyř hlavních částí: kompresoru, kondenzátoru, expanzního ventilu a výparníku. Okruh je naplněn chladivem R 407 C. Propojovací potrubí je provedeno z mědi se špičkovými materiálovými vlastnostmi.

Kompresor

Všechny modely jsou standardně vybaveny hermetickými chladicími kompresory, které jsou opatřeny pryžovými silentbloky na tlumení vibrací. Kompresory nevyžadují žádnou údržbu.

Menší modely (ICE003 až 015) jsou osazeny hermetickými pístovými kompresory, zatímco všechny ostatní modely jsou vybaveny hermetickými spirálovými kompresory. Výhodou spirálových kompresorů je značná úspora energie,vysoký výkon a tichý chod.

Kondenzátor

Chladicí jednotky Hyperchill mají vzduchem chlazený kondenzátor, který se skládá z jednoho nebo více žebrovaných svazků (měděné potrubí, hliníkové přepážky) a přes které je chladicí vzduch hnán jedním nebo více ventilátory.

Expanzní systém

Expanze chladiva je u modelů ICE003 až 010 řešena kapilárním systémem. Kapilára je vždy vyrobena přesně ve shodě s chladicím výkonem, pro který byla jednotka navržena, a expanzní proces tudíž není regulovatelný. Modely ICE015 a větší jsou vybaveny termostatickým regulovatelným expanzním ventilem.

Výparník

Výparník, tzn. výměník tepla mezi chladicím a vodním okruhem, je umístěn uvnitř zásobní nádrže, která je standardní součástí hydraulické výbavy všech modelů jednotek Hyperchill. Toto konstrukční řešení nabízí mnoho výhod: výparník je chráněn a tepelně izolován, výměna tepla mezi výparníkem a vodou, která jej obklopuje, přispívá k trvalému provozu s maximálním chladicím výkonem a nízkou výstupní teplotou.

Vodní okruh

Vodní okruh chladicích jednotek Hyperchill se skládá z vodní zásobní nádrže, ve které je uložen výparník, z čerpadla zabezpečujícího oběh chladicí vody a z obtokového potrubí. Nádrž funguje jako zásobník tepelné energie, který systému umožňuje akumulovat chladnou vodu.

Nádrž

Jednotky Hyperchill jsou vždy vybaveny jednou velkokapacitní nádrží, která je vyrobena z uhlíkové oceli pro maximální pracovní tlak 6 bar (konstrukce pro činnost v tlakových okruzích).

Oběhové čerpadlo

Jednotky Hyperchill mají ve standardní výbavě jedno oběhové čerpadlo, které je umístěno na výstupu z nádrže. Jeho průměrný výtlačný tlak je 3 bar.

Vodní obtok

Vodní obtokové potrubí propojuje vstup s výtlakem vody z čerpadla. Obtok má malý průřez, jež zajišťuje cirkulaci alespoň minimálního objemu vody, a to i v případě, kdy je oběh chladicí kapaliny přerušen.

Řídící jednotka

Provoz jednotek Hyperchill je standardně ovládán mikroprocesorovou řídící jednotkou, která nabízí jednoduchou obsluhu zařízení a zároveň umožňuje přesnou a spolehlivou kontrolu výstupních parametrů chladicí vody.

Oběhové čerpadlo

U řady aplikací je nutné zabezpečit rozdílný výstupní tlak chladicí vody, než který je u standardního čerpadla na jednotkách Hyperchill (v průměru 3 bar g). Dle požadavku zákazníka je možné dodat čerpadlo na 1,5 baru / P15/ nebo 5 barů /P50/

Hlavní partneři firmy 2e plus s.r.o.

Firma ParkerParker

Společnost Parker, divize Filtrace, slučuje v České republice firmy zabývající se plyny, stlačeným vzduchem a chlazením vody. Patří sem Parker Hiross, Parker domnick hunter a Parker Zander. Tyto firmy pokrývají celou oblast filtrace a úpravy plynů a stlačeného vzduchu. Kromě filtrace se zabývají výrobou adsorpčních sušičů, kondenzačních sušičů i kombinovaných sušičů pro sušení stlačeného vzduchu, dále chladicích jednotek pro chlazení vody, tzv. chillerů, a generátorů dusíku pro výrobu dusíku. Naše společnost je autorizovaným distributorem spol. Parker pro oblast filtrace.

Firma REMEZARemeza

Firma REMEZA je jedním z největších výrobců pístových a šroubových kompresorů v Evropě. Svou činnost zahájila v roce 1990 a brzy díky svým kvalitním produktům pronikla i na trhy západní Evropy. Kompresory se montují v moderně vybavených provozech v městečku Rogačov cca 200 km od hlavního města Minsk. Vedle běžné produkce mají v sortimentu i vysokotlaké kompresory, medicinální kompresory pro lékařské účely, nízkotlaké šroubové kompresory a další. Naše společnost je autorizovaným distributorem a také servisním střediskem spol. REMEZA.

Firma ATMOSAtmos

Česká firma ATMOS sídlící ve městě Chrást nedaleko Plzně patří v současné době k největším výrobcům šroubových a pístových kompresorů v České republice. Vyrábí pístové kompresory Perfect, šroubové kompresory Albert a SEC. Kompresory vyváží na všechny kontinenty. Naše společnost je autorizovaným distributorem a také servisním střediskem pro šroubové kompresory Albert.

Firma BEKOBeko

Německá firma BEKO založená panem Kochem patří ke špičce mezi dodavateli kondenzátní techniky v celém světě. Jejich patentovaná zařízení Öwamat (separátor voda-olej) a Bekomat (zařízení pro odvod kondenzátu) jsou nejkvalitnější zařízení v této oblasti. Dále se zabývá výrobou membránových sušičů, které naše společnost také distribuuje.

Firma SMCSMC

Japonská firma SMC patří do silné skupiny dodavatelů pneumatických komponentů. Naše společnost dodává zvyšovače tlaků – multiplikátory a zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu, tj. filtry, regulátory a maznice.


© 2013 - 2021 2e plus s.r.o. | Created by Tomáš Baxa & Design by - Grafické studio