Vše pro stlačený vzduch a chlazení kompresory - chladící jednotky - generátory dusíku
prodej-kompresoru.gif, 556B montaz-kompresoru.gif, 1,7kB servis-kompresoru.gif, 1,6kB kontaktni-informace-kompresory.gif, 2,1kB
Rychlý kontakt
2e plus s.r.o.
Trabantská 270
190 15 Praha 9
+420 281 917 430
info@2e.cz

Výpočty a jednotky

Odpovědi a otázky týkající se používaných jednotek pro jednotlivé veličiny a technické parametry kompresorů, převody jednotek a jejich vztahy.

V čem se udává výkon kompresoru?
Výkon kompresoru se udává v objemových jednotkách za jednotku času t.j. u pístových kompresorů obvykle v l/min, u šroubových kompresorů v m3/hod. Výkon kompresoru je vždy vztažen k sacím hodnotám kompresoru tzv. FAD t.j. teplota 20 °C a tlak 1 bar.
Co vyjadřuje kvalita stlačeného vzduchu?
Kvalita stlačeného vzduchu se řídí normou ISO 8573-1:2010. V této normě se sledují třídy u mechanických nečistot, olejových zbytků a vlhkosti, dle skutečnosti se uvádí jaké zbytkové množství vzduch obsahuje v jednotlivých oblastech. Norma má 10 tříd, v praxi se používá 6 tříd. Dle této normy by měli dodavatelé zařízení označovat jimi požadovanou kvalitu stlačeného vzduchu
Jak počítáme výkon kompresoru?
Výkon kompresoru pro každý provoz provádíme tak, že sečteme výkony všech spotřebičů. Velikost nádoby volíme dle kolísání spotřeb, při větším kolísání větší nádobu. Součet výkonů všech spotřebičů navýšíme o cca 20%.
Co musíme dodržovat při volbě potrubního rozvodu za kompresorem?
Potrubní rozvod stlačeného vzduchu musí mít dostatečnou dimenzi, která je závislá na rychlosti proudění stlačeného vzduchu. Při větších rychlostech dochází k tlakovým ztrátám, které zvyšují energetickou spotřebu kompresoru. Obecně je vhodné v menších dílnách provádět hlavní rozvod v trubkách G 1” až G 6/4” a odbočky v G ½”. Ve větších firmách je vhodné hlavní rozvod mírně předimenzovat a opatřit jej po trase odbočkami po určité vzdálenosti, aby se při napojení nových zařízení nemusel vypínat hlavní kompresor.
Jaké rychlosti proudění stlačeného vzduchu se používají?
Ve velkých firmách se počítá s rychlostí 5 až 15 m/s. V hadicích u spotřebičů je rychlost proudění stlačeného vzduchu 15 až 20 m/s. S těmito rychlostmi je nutné počítat hlavně při dimenzování potrubních rozvodů.
Zeptejte se nás
Cancel

© 2013 - 2021 2e plus s.r.o. | Created by Tomáš Baxa & Design by - Grafické studio