Vše pro stlačený vzduch a chlazení kompresory - chladící jednotky - generátory dusíku
prodej-kompresoru.gif, 556B montaz-kompresoru.gif, 1,7kB servis-kompresoru.gif, 1,6kB kontaktni-informace-kompresory.gif, 2,1kB

Obecně o stlačeném vzduchu

Atmosferický vzduch je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, skládá se ze 78% dusíku, 21% kyslíku + 1% netečných plynů, kysličníku uhličitého, vodní páry a pevných částic. Stlačený vzduch se používá de facto ve všech oblastech lidských činností od průmyslového použití, po potravinářství, lékařství až po využití ve volném čase. Stav plynu – stlačeného vzduchu je definován tlakem, teplotou a objemem. Pro výpočet jednotlivých hodnot při určitých stavech se používá tzv. stavová rovnice:


p * v = R * T


p = tlak vzduchu / uvádí se v Pascalech a jeho násobcích. Připouští se také bar.
v = měrný objem v m3/kg
T = teplota uvádí se v Kelvinech tj. t v C + 273,15
R= plynová konstanta v J/kg.K pro vzduch je 287,1


Pro komunikaci o stlačeném vzduchu v jednotlivých oborech je zaveden tzv. normální stav. Ten vyjadřuje množství stl. vzduchu které vyplňuje objem 1 m3 při normálních podmínkách, které jsou charakterizovány teplotou tN = 0°C a tlakem pN = 101,33 kPa. Kromě normálního stavu se používá také tzv. technický normální stav, který je definovaný těmito hodnotami tn = 20°C a tlakem pn = 1 bar abs. / 100 kPa /. Tento stav je tzv. FAD stav dle ISO 8573.

U kompresorů je důležitou hodnotou výkon tzn. průtok vzduchu za jednotku času. Tento se uvádí u pístových kompresorů buď sací výkon nebo výtlačný výkon. Pro řešení výkonu u spotřebičů je nejdůležitější výkon výtlačný vztažený ke stavu FAD.
U pístových kompresorů se uvádí v l/min.
U šroubových kompresorů se uvádí v m3/hod.

Pro porovnání efektivity kompresorů je důležitou hodnotou měrná spotřeba kompresoru což je vlastně spotřeba elektrické energie na výrobu 1 m3 stlačeného vzduchu / W / m3/hod /. Tato hodnota je v současné době, kdy se klade důraz na úspory elektrické energie, klíčová.

Při volbě kompresoru je nutné znát požadovaný výkon, max. tlak a kvalitu stlačeného vzduchu. Ta je definovaná požadovanou vlhkostí danou rosným bodem, dále množstvím mechanických nečistot a množstvím olejových zbytků dle ISO 8573.

Kvalita stlačeného vzduchu daná rosným bodem nám sděluje jaké je množství kondenzátu obsaženého ve stlačeném vzduchu. Při rosných bodech v nadnulových hodnotách obsahuje stlačený vzduch 5 a více g vlhkosti na 1 Nm3, při rosných bodech v minusových hodnotách je množství vlhkosti menší než 5 g/Nm3. Např. při rosném bodu -21°C je množství vlhkosti 0,75 g/Nm3.

Kvalita stlačeného vzduchu zajištěná filtrací nám sděluje jaké množství a jaké velikosti mechanických nečistot a zbytkových olejů zachytí filtrační materiál filtru.


© 2013 - 2021 2e plus s.r.o. | Created by Tomáš Baxa & Design by - Grafické studio